Voorbeeld bezwaarschrift DUO

Heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een beslissing genomen waar je het niet mee eens bent, bijvoorbeeld over het maandbedrag van je studieschuld of een OV boete? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. In dat bezwaarschrift laat je weten tegen welke beslissing je het bezwaar maakt en wat de reden daarvoor is.

Bij DUO kun je niet online of per e-mail bezwaar indienen. Bezwaar aantekenen doe je per brief, gericht aan het hieronder genoemde adres. De termijn voor het indienen van een bezwaar is zes weken, gerekend vanaf de datum op de brief over de beslissing die je hebt ontvangen. Verstuur je je brief aangetekend, dan krijg je een ontvangstbevestiging.

Onderstaande brief kun je gebruiken om bezwaar te maken tegen een beslissing van DUO. Bewaar een exemplaar van de brief voor je eigen administratie. Maak kopie├źn van eventuele bijlagen en stuur die mee met je bezwaar. De originele documenten bewaar je zelf.

Gegevens invoeren

Wanneer gebruik je dit bezwaarschrift?

  • DUO heeft een besluit genomen waar je het niet mee eens bent
  • Je moet kunnen onderbouwen waarom je het besluit onterecht vindt
  • Als je maximaal zes weken geleden op de hoogte bent gebracht van de beslissing
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]
[Optioneel: telefoonnummer]
[Optioneel: e-mailadres]
BSN: [Burgerservicenummer]

Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 50081
9702 EA Groningen

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: bezwaarschrift [Onderwerp van bezwaar]


Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief maak ik bezwaar tegen de beslissing van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over [Onderwerp van bezwaar] met kenmerk [Kenmerk (te vinden rechts bovenaan de door jou ontvangen brief over de beslissing)], dagtekening [Datum dagtekening (te vinden rechts bovenaan de brief over de beslissing)]. Mijn bezwaar dien ik hiermee in binnen de bezwaartermijn van zes weken.

Ik ben het niet eens met [Besluit DUO], omdat [Beschrijving gronden van het bezwaar, met eventueel verwijzing naar de bijlage(n)]. Ik verzoek u mijn bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te vernietigen.

Graag ontvang ik binnen de wettelijke termijn uw besluit ten aanzien van mijn bezwaar.

Met vriendelijke groet,[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief