Voorbeeld bezwaar Belastingdienst

Ben je het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst, bijvoorbeeld over je inkomstenbelasting of een toeslag? Dan kun je bezwaar maken.

Heb je nog geen bezwaar gemaakt op de berekening bij de Belastingdienst via een van de formulieren van de Belastingdienst, doe dit dan eerst. Zodra een bezwaar via zo’n formulier is afgewezen, is het sturen van een bezwaarschrift per brief van toepassing. Pas onderstaande voorbeeldbrief aan jouw situatie aan en verstuur deze aangetekend. Bewaar ook een exemplaar voor je eigen administratie. Maak kopieën van de bijlagen en stuur die mee met je bezwaar, bewaar de originelen zelf.

Gegevens invoeren

Wanneer maak je schriftelijk bezwaar bij de Belastingdienst?

  • Je hebt op de website van de Belastingdienst al via een formulier een bezwaar ingediend
  • Dat bezwaar is afgewezen
  • Je vindt nog altijd dat het bezwaar gegrond is en kan dit onderbouwen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]
[Optioneel: telefoonnummer]
BSN: [Burgerservicenummer]

Belastingdienst
[Adres Belastingdienst]
[Postcode Belastingdienst] [Vestigingsplaats Belastingdienst]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: bezwaar tegen [Reden]


Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief dien ik bezwaar in tegen de beslissing over mijn bezwaar tegen [Aanslag inkomstenbelasting/berekening toeslag etc.] met nummer [Aanslagnummer/beschikkingsnummer toeslag].

Op [Datum] diende ik per post bezwaar in tegen de berekening van mijn [Aanslag inkomstenbelasting/berekening toeslag etc.]. In reactie daarop ontving ik op [Datum] van de Belastingdienst bericht dat mijn bezwaar [Optioneel: gedeeltelijk] is afgewezen. Beide brieven vindt u terug in de bijlage.

Hier ben ik het niet mee eens, omdat [Reden(en) met optioneel verwijzing naar bijlagen zoals foto’s of overzicht inkomsten]. Mijn voorstel is daarom om [Voorstel].

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van mijn bezwaar, dan licht ik mijn bezwaren graag telefonisch mondeling toe.

Graag ontvang ik binnen 12 weken een schriftelijke reactie op mijn verweer.

Met vriendelijke groet,[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief